customer-service credit-card delivery sweden
Snabba leveranser
Kunnig kundtjänst
Kort, faktura och leasing

Röjsågsklingor

Mer om röjsågsklingor

Ska du köpa röjsågsklinga, som exempelvis gräs- och slyklinga? Det finns flera olika varianter av röjsågsklingor. Vissa röjsågsklingor är utformade och anpassade för att röja bland vedartad växtlighet, det vill säga småträd och buskar, medan andra klingor skall användas för grovt gräs och sly och dessa benämns för gräsklinga och slyklinga. En sågklinga är oftast rund med sågtänder medan en gräsklinga och slyklinga ofta är formad som en stjärna med mindre eller större spetsar som går ut från centrum i klingan. Man kan dra den generella regeln att ju fler sågtänder en röjsågsklinga har desto mer anpassad är den för att röja vedartad växtlighet.

När röjsågsklingan blivit slö så kan man slipa klingan med hjälp av en bänkslipmaskin eller rundfil. Det man ska vara uppmärksam på när man ska köpa en röjsågsklinga eller gräsklinga är millimeterantalet i centrumhålet (hålets diameter), dvs. att hålet i mitten på klingan där riggrörets axel ska passa in, stämmer överens med axeltappen. Du bör finna instruktioner om vilken storlek på klinga som ska användas och hur den ska låsas fast på röjsågen i instruktionsboken som medföljer röjsågen.