customer-service credit-card delivery sweden
Snabba leveranser
Kunnig kundtjänst
Kort, faktura och leasing

Kantskärarskopor

Mer om kantskärarskopor

Kantskärarskopan är en vägrensskopa som är framtagen för att snabbt och effektivt kunna rensa vägkanter och dikeskanter från torv, grus, jord och annat naturmaterial. Vanligen så utförs dikesrensning av grävmaskin med profilskopa eller planerskopa, men man ville få fram ett alternativ för hjullastare och traktorer.

Att hålla efter vägdiken är av mycket stor betydelse då det återställer vägens form och ser till att avrinningen av vatten till dike fungerar som den ska, så att vattensamlingar inte orsakar skador på vägen.

Det finns olika typer av kantskärarskopor men en vanligt förekommande skopa har en hydrauliskt nedfällbar klaff som fälls ner i diket. Ett av syftena med fällbar klaff var också att kunna spara plats vid tömning, dvs. att du ska kunna tömma skopan bak på en lastbil vilket lämpar sig bra på trafikerade vägar. Med den vinkelbara klaffen kan man kantskära och rensa både dikesslänt och bakslänt.

Kärt barn har många namn, kantskärarskopan kallas även för kantrensskopa, dikeskantskopa, kantskärskopa, dikesrensarskopa, dikesskopa, vägdikesskopa och vägkantsskopa i folkmun. De olika begreppen förekommer mer frekvent beroende på var i landet man är.

Kantskärarskopa används oftast av entreprenadföretag, kommuner och vägföreningar för vägunderhåll, kantskärning och dikesrensning. Med skopans breda användningsområde hittar ni dessa vägrensskopor från landsbygden i södra Sverige, till motorvägsarbeten samt dikeskanterna i Norrland.

Dessa kantrensskopor kan levereras med fästen såsom Stora BM, SMS/Trima, L30 samt L45. Typiska bärmaskiner av kantskärarskopan är allt från L30 upp till L60, L90 och L120.