customer-service credit-card delivery sweden
Snabba leveranser
Kunnig kundtjänst
Kort, faktura och leasing

Mer om harvar

Inom jordbruk är en harv ett effektivt redskap som monteras fast på traktorn och används för olika sorters av markbearbetning. Vid harvning bryts jordytan sönder och luckras upp. Det finns flera olika harvar med olika egenskaper och är anpassade efter olika jordarter, jordtyper och underlag. En tung och lerig jord kan behöva bearbetas på ett specifikt sätt, medan en sandig och lätt jord harvas på ett annat sätt. Harvar kan delas in i tre typer efter sina användningsområden: kedjor, pinnar och tallrikar. På Todd Timber hjälper vi dig i valet av harv för bästa möjliga resultat beroende på ditt underlag och behov.