customer-service credit-card delivery sweden
Snabba leveranser
Kunnig kundtjänst
Kort, faktura och leasing

S70

S70 är benämningen på ett vanligt förekommande fäste för grävlastare och grävmaskiner mellan redskap och maskin. S70 är en av totalt tretton standardiserade snabbfästen som ingår i Symmetriska snabbfästesstandarden (S-standarden) som är framtagen av branschorganisationen Maskinleverantörerna. Standarden togs fram i syfte till att skapa en konkurrenskraftig standard både för återförsäljare, maskinägare och redskapstillverkare. För ägaren till en grävmaskin ligger de främsta fördelarna med S-standarden i en låg bygghöjd, relativt låg vikt, bredare fästeskonstruktion, och framförallt ett underhållsfritt fäste jämfört med många andra snabbfästen som erbjöds på den internationella marknaden. Snabbfästen för grävmaskiner utvecklades i Sverige på 1970-talet i Sverige och under 80- och 90-talet etablerades ett flertal olika snabbfästesvarianter på den nordiska marknaden för grävmaskiner. Innan  man tog fram S-standarden så saknades klara riktlinjer över standardmått och toleranser vilket ofta resulterade i dålig passform och dålig kompatibilitet mellan produkter från olika tillverkare. Konsekvensen blev ofta stora problem och kostnader för maskinleverantörerna, slutkunderna samt tillverkarna själva. Symmetriska grindfästen fanns sedan länge för grävlastare samt för mellanstora grävmaskiner, men som låg till grund när S-standarden började tas fram under hösten år 2000. Mer information om mått, ritningar, belastningstabeller för S70 fästet samt de övriga 12 snabbfästena finns att se på Maskinleverantörernas hemsida. På Todd Timber hittar du ett stort urval av redskap med S70 fäste som exempelvis grävskopor, kabelskopor, VA-skopor, pallgafflar och mycket mer.