customer-service credit-card delivery sweden
Snabba leveranser
Kunnig kundtjänst
Kort, faktura och leasing

Mer om motorsågar

Todd Timber har marknadens bästa utbud av motorsågar, naturligtvis även motorsågar som fått utmärkelsen ”Bäst i test”. En motorsåg används i synnerhet vid fällning av träd, kvistning och kapning av ved. Det finns ett antal tillverkare av motorsågar på marknaden, vissa mer kända än andra, men det man ska tänka på när man ska köpa en motorsåg är att utgå från vilket faktiskt behov man har av en motorsåg. Vilken motorsåg som är bäst är därför svårt att säga utan att först ha klart för sig hur behovsbilden ser ut.

Motorsågarna som erbjuds på marknaden skiljer sig ganska mycket från varandra. Flera av tillverkarna har delat in sitt motorsågssortiment beroende på hur frekvent och på vilket sätt man ska bruka sågen. Proffssåg (proffsmotorsåg) är ett vanligt begrepp och avser ofta motorsågar med starkare motorer och utformade för daglig användning. Sedan finns det motorsågar som är mer anpassade för hemmabruk och mer sporadisk användning. Dessa sågar är i större mån lättare i vikt och enkla att hantera. Det finns både bensindriven motorsåg, eldriven motorsåg och batteridriven motorsåg. Proffssågarna är oftast bensindrivna medan motorsågar för hemmabruk kan vara både el- och bensindrivna.

Inför ett köp av motorsåg rekommenderas att man läser instruktioner hur en motorsåg ska användas. I och med att det förekommer många motorsågsrelaterade olyckor varje år så är det mycket viktigt att man fokuserar på säkerheten. Sedan 2012 är det lag på att inneha ett motorsågskörkort när man använder motorsåg eller röjsåg i professionellt bruk. För att ta ett motorsågskörkort krävs det att man går en motorsågsutbildning eller motorsågskurs och det finns idag många som erbjuder sådana utbildningar. Det krävs även att man använder skyddskläder när man använder motorsåg såsom motorsågsbyxor (byxor med sågskydd), skor med stålhätta och sågskydd, hjälm med visir, handskar, hörselskydd samt varselkläder på överkroppen. Man bör även ha med sig ett första förband.

För att använda sin motorsåg med fokus på säkerheten men också få ut maximal effekt är det mycket viktigt att man underhåller sin motorsåg. Om motorsågen drivs av oljeblandad bensin i kombination med sågkedjeolja är det ytterst viktigt att man tänker på det kontinuerligt. Den generella regeln är att man fyller på med sågkedjeolja samtidigt som man förser motorsågen med bränsle. Vanliga delar man byter ut på en motorsåg är motorsågskedjan och motorsågssvärdet. Ett vanligt misstag många gör är att byta ut motorsågskedjan för tidigt utan att ha slipat kedjan då den blivit slö. Man slipar kedjan lätt med hjälp av en kedjefil eller kedjeslip.